شهر متروکه پیروزی هند

فاتح پور سیکری به معنای شهر پیروزی است. این شهر متروکه متعلق به امپراتور اکبر است که در آگرا واقع شده است. اکبر شاه گورکانی این شهر را بخاطر شیخ سلیم چشتی, صوفی بزرگ معروف مکتب چیستی هند پایه گذاشته بود.نکته ی دیگری که بد نیست بدانید این است که تالار شنوندگان, مکان ها و مسجد های شهد هنوز هم کاملا سالم و در وضعیت مطلوب هستند که از جمله آنها می توان به پنج محل و بلند دروازه اشاره کرد. آرامگاه شیخ سلیم چشتی نیز در محوطه مسجد جامع واقع شده است. با انتخاب تور هند برای سفر به این شهر زیبا می توانید از این شهر متروکه ی زیبا دیدن نمایید.

شهر متروکه پیروزی هند

 شهر متروکه پیروزی هند

آرامگاه شیخ سلیم چشتی-شهر متروکه پیروزی هند

آرامگاه شیخ سلیم چشتی-شهر متروکه پیروزی هند

You have no rights to post comments