آرامگاه مریم آگرا هند

مریم یکی از همسران اکبر شاه در سال 1622 درگذشت. آرامگاه او، در سال 1611 توسط جهانگیر شاه ساخته شده است. آرامگاه مریم در جاده تانت پور قرار دارد و یکی از برترین دیدنی های هندوستان و جاذبه های گردشگری تور هند و آگراست. با توجه به وصیتش به روش اسلامی به خاک سپرده شد. محل آرامگاه وی به یک جاذبه توریستی برای مسافران تور هند تبدیل شده است و یکی از دیدنیهای آگرا هند به شمار میرود. آرامگاه وی به خاطر عدم توجه در طی زمان دچار آسیب گردید. اما در اواسط سال 2010، در آن زمان که خبری از وضعیت آرامگاه از طریق رسانه ها پخش شد اقدام به تعمیرات این آرامگاه کردند. در حال حاضر این آرامگاه زیر نظر دولت هند اداره می شود. با همراه شدن با تور هند امکان بازدید از این آرامگاه تاریخی برای گردشگران تور هند فراهم می شود.

آرامگاه مریم آگرا هند

آرامگاه مریم آگرا هند

You have no rights to post comments